גם הם שיחקו אותה בהדרכות ובהפעלות המשחקיות של Touch IT