ילדים וטכנולוגיה במספרים

ילדים וטכנולוגיה במספרים 2012

נתונים מעניינים על שימוש ילדים בטכנולוגיה ובאפליקציות — באיזה גיל, מה ההורים חושבים על זה ואיזה אפליקציות ילדים (והורים) מעדיפים